Underås Båtklubb

Och glöm inte att . . .

Lås-staket
. . . låsa grind och
sjösättningsbom.

Även om det är medlemmar
kvar på klubbområdet.

 

UBK rekommenderar

Gatuskylt_beskuren-212x300

Stöldskydda din egendom med
SMARTWATER
DNA-märkning från BoatSecure.
Godkänt av polis och tull.

Vår kabintoalett

Toalett I

Tillträde med medlemsnyckel.
Håll den städad och fin 

En klassiker ....
Stäng alltid toalocket så
slipper vi flugor och dålig
lukt inne i kabinen. 

Glöm heller inte att låsa.
TACK !

Nyheter 2017

20 maj 2018
Några tankar inom båtklubben....

Ibland angörs trasiga båtar vid servicebryggan.
Det är aldrig roligt när en båt blir oanvändbar men tänk gärna på andra
medlemmar i klubben.
Angör inte en båt precis vid kran för brunnsvatten, det finns många medlemmar
som önskar lasta eller fylla på sina färskvattentankar.
Kontakta hamnkapten och angör din båt på vänster sida om bryggan så ni inte
blockerar andra båtar eller fråga om båt kan transporteras till tilldelad brygplats.

Vi har noterat att det finns ett antal omärkta trailers på klubbområdet?
Endast medlem som vintrförvarar sin båt på UBK, som innehar UBKs vinterplatsskylt
tillåts förvara sin trailer sommartid på UBKs klubbområde.
Övriga medelmmar ska snarast bortforlsa sin trailer från klubbområdet.


28 mars 2018

Stöld på UBK under vintern:

Tyvärr har stöld av 2 st motordrev skett under vintern, exakt datum saknas 
och händelserna är förstås polisanmälda.
Kolla era båtar och tillbehör om fler är drabbade.....
Informera gärna hamnkapten eller styrelsen och polisanmäl alltid stöld.

 


12 oktober 2017
Ny vattenpump installerad 17/10 och ..... adapter behövs till nya elskåp:

*  Mycket olägligt skar pumpen för inkommande sjövatten ihop.Adapter 16A 1-fas
   Ny pump installerad 17/10 - tack Gunnar o Teddy för allt arbete
   med inköp, montering och elinstallation.
   
*  Medlemmar som tänker använda eluttag i klubbområdet behöver
   införskaffa en adapter för utomhusbruk, hane 16A 1-fas. 


4 oktober 2017
Vinterförvaring av båt mellan grind och klubbhus:

Vinterplatser är markerade med orange stolpar och vinterplatsskyltar.

Berörda medlemmar har fått mejl 171004 om anvisning till rätt vinterplats.
Medlemmar med v-plats som har sin trailer stående på UBK ombeds vänligen att snarast
flytta dessa då upptagning av båtar pågår, dvs din trailer kan blockera annan medlems plats.

Område S-100 mot slänt:   15 platser för båtar ca 5 m.
Område S-200 mot strand: 20 platser för båtar ca 4 m.
Område S-300 vid strand:  tillägnas små ekor som dras upp för hand.

OBS! En vit nummerskylt hänger på v-platsens vänstra stolpe.
Placera din båt på höger sida om stolpen med nummerskylt.
Placera/centrerad din båt mellan stolparna.
Skylt nr på båt/trailer ska vara identiskt med vinterplats nr.

Säkerställ att båt, trailer/stöttor har kvar sin vinterplatsskylt väl synlig, tack.
Vi hoppas nu att medlemmar med betald vinterförvaring ska få en egen plats. 


19 augusti 2017
Fest på UBK 19/8 ....   

Det var länge sedan UBK hade en medlemsfest, men nu var det äntligen dags!
God mat, många glada medlemmar och fantastisk levande musik av Anders och Dexter Norrman.
Jörgen Strömbom ackompanjerade bl.a våra snapsvisor med bravur!
En tradition vi gärna fortsätter med nästa år.

20170819_180623


2 september 2017
Nu är livräddningsutrustningen på plats !

Stort tack till våra medlemmar i projektgruppen "Livräddning"
Nu är livposter och nya livbojar monterade 
på UBK - himla bra jobbat.    

20170824_152947

 


 Parkeringsregler inom UBKs klubbområde:

1.  Endast medlem får parkera 1 bil på klubbområdet - parkeringskort finns i klubbhuset.
     Med hänvisning till tagen regel från 1978, se UBKs regler, Markområde punkt 7.traffic-sign-6711_1280 
     Släpvagnar får ej parkeras på området då de upptar plats för bilar. Det är självklart
     tillåtet att lasta men direkt efter utförd lastning körs skåp/släpvagn bort från området.

2.  Anhörig/partner, gäster/besökare får inte parkera på klubbområdet utan hänvisas till
     parkering utanför klubbområdet. Försök att samåka/hämta besökare med egen bil.
     S-e kommun har anlagt en ny parkering vid Underås badplats.

3.  Parkering förbjuden vid servicebryggans högra del = lastzon bil till båt.

4.  Parkering förbjuden som hindrar svängradie för trailerekipage vid sjösättningsramp.
     Nya P-skyltar är uppsatta vid vaggorna, dvs ingen parkering framför/innan dessa.

5.  PARKERINGSKARTA finns på anslagstavlan och visa hänsyn till varandra 


Skatterättsnämnden tar beslut om moms för båtklubbar:

25 september 2017
Enligt Skatterättsnämndens förhandsbesked 1 sept 2017 anser man att mark-och hamnanläggningar
som Sthlm Stad upplåter (läs arrenderar ut) ska beläggas med moms.
Sthlm Stad överklagade beslutet 25 sept 2017 då man anser att markområdet inte ska ingå. 
Fortsättning följer .......

4 november 2016
Beslutet är överklagat till Högsta Förvaltningsdomstolen.
Besked lär komma inom 6 månader.
Överklagan ser ut att gälla vinterplatsområdet/marken och inte bryggorna?
Våren 2017 får vi mer information från Skatteverket hur skattereglerna ska utformas. 
Dessa bestämmelser lär med största sannolikhet tillämpas i hela landet.

 

12 september 2016
Skatterättsnämnden har beslutat att moms ska påföras båtklubbar.
Avgifter för hamn- och uppställningsplatser höjs med 25%
Vårt båtförbund SMBF arbetar med att se över möjligheten att överklaga.
Mer information från SMBF och förhandsbesked - läs länk här


Underås Båtklubb finns på Facebook och Coboats
Nu finns UBK här - vi ska, när tid finns, försöka bjuda in er som är intresserade.


Stöldsäkra dina båt  - erbjudande till våra medlemmar:
Många båtar, motorer och tillbehör är nu märkta på båtklubben vilket är mycket bra.
Alla medlemmar har fått information om stöldmärkning av sin båt, motor, trailer och tillbehör.

Passa även på att märka dina privata värdeföremål i hemmet med samma osynliga Märk-DNA.
Det är väldigt enkelt att märka, man penslar på en ytterst liten mängd osynlig vätska på föremålen.
Det är i princip helt omöjligt att avlägsna då ytterst små partiklar i vätskan innehåller spårbart DNA.
Alla poliser har nu en speciell ficklampa med UV-ljus för omedelbar ägarkontroll i en databas.
Polisen är mycket positiv till denna märkning då stölderna minskar till minimala nivåer när
varningsdekaler och skyltar tydligt påvisar att föremål inom ett området är stöldmärkta med DNA.
Kontrollera även med ditt försäkringsbolag, ex.vis Svenska Sjö reducerar självrisken med 2500:-

Ju fler medlemmar som stöldmärker desto bättre skydd för alla medlemmars båtar och motorer. 
Det avskräcker också för olaga intrång och åverkan på båtklubbens anläggning.
Instruktioner och information kan ni läsa här
Läs gärna igenom information och folder, har ni frågor är ni alltid välkomna att ringa BoatSecure
på mobilnr 070-218 26 26, kontakta dem här eller skicka epost till info@boatsecure.se

Medlem i UBK får ett specialpris även 2016, önskar ni beställa en stöldpaket gör ni det här 
Glöm inte att ange vår rabattkod på beställningen - kontakta UBK för information 

BoatSecure

 

Ni som använder båttrailer

key-1013662_1920Endast medlemmar med bryggplats har tillträde till sjösättningsrampen.
Vi har en låst bom vid sjösättningrampen, passage förutsätter medlemsnyckel.
Sjösättning med trailer görs enbart vid avsedd ramp.
Ni som sjösätter och tar upp samma dag, säkerställ att parkerat ekipage inte
hindrar framkomligheten i klubbområdet.
Möjliggör för andra medlemmar att få svängradie nog att kunna sjösätta efter er.
Sommartid används grusplanen för parkering av medlemsbilar.
Trailerägare med betald vinterförvaring monterar UBKs vinterplatsskylt.

Bommen ska låsas efter varje enskild passage !
En låst bom försvårar olaga sjösättningar/stölder och skadegörelse för alla medlemsbåtar.