Underås Båtklubb

Arbetsplikt

14 april 2019
4 ARBETSDAGAR UTFÖRDA

Med kort varsel blev det 4 arbetsdagar på UBK:
helgerna 6-7/4 och 13-14/4.
Ca 15% av medlemmarna var delaktiga på 4 arbetsdagar så inbjudan till nya
medlemmar vid gräsröjning, bryggjobb och renovering av bod kommer att ske.
Notera att arbetsplikt för medlem är obligatoriskt enligt stadgar och föreskrifter.
Stort TACK till medlemmar och bryggbasar för ett kanonjobb 6-14 april. 

 

DET HÄR HAR VI GJORT:
- Alla nya akterstolpar på brygga 3 och 4 är försedda med nya angöringsbeslag. 
- Altanen är sopad och möblerna är utburna och tvättade.
- Fönster i klubbhus är putsade och kabintoalett städad.
- Skräp som virke, metall, massor av däck, plast, tejp, bensin/oljefilter har samlats ihop
  vid klubbhuset och medlem har forslat bort till miljöstation.
  OBS! det är inte tillåtet att lämna gamla bensin-/oljefilter på klubbområdet! 

VAD FINNS KVAR ATT GÖRA:
- Prio 1 är tillverkning av ny landgång på pontonen, påbörjat 27/4.
- Sjövattenpumpen har krånglat, vi jobbar allt vi kan för att åtgärda problemet.
- Våra 3 röjsågar behöver översyn innan grässäsongen börjar.
  Händig/kunnig medlem får gärna anmäla sig till vår hamnkapten Pasi, mobil nr här
- Bryggbas Niklas har lovat gå igenom vår motorsåg.
- 2 nya däck till skottkärror och pump är inköpta och finns i boden, behöver monteras.
- Fönsterbyte och genomgång av boden. Inköp skåp och sortering av verktyg,
  maskiner, skruv mm.
- Ändträ på brygg- och akterstolpar ska målas med ljus tjärolja (inköpt).
- Byte av bryggdäck på brygga 4.
- I aug/sept ska vass rensas vid strandkant/bryggor.
- Anmäl dig och beskriv gärna vilken uppgift du anmäler dig till här
  Stort TACK till 2 medlemmar som kört bort ett gigantiskt berg med skräp. 
 

 


8 sept 2018
ARBETSDAG lördag 8/9 kl 10-14/16 och BRYGGBASMÖTE

Med maskindriven vassröjare ska vass från altanen till brygga 5 klippas ned.
Klippning sker via klubbåt eller flotte.
Även nate som växer vid brygga 4 och 5 ska krattas/rivas bort.
Vi behöver ca 10 medlemmar som utför sin arbetsplikt.
Styrelseledamot Lotta kommer att ringa runt bland medlemmar och boka upp
arbetsplikt - eller anmäl gärna ert intresse här 
Inplanerat möte med alla 5 bryggbasar för genomgång av bryggrenovering i oktober.
Välkomna!


30 juni 2018
ARBETSDAG lördag 30/6 kl 10-14

UBK hade arbetsdag och ca 25 medlemmar var på plats.
Röjning av gräs utmed staket och klubbområde och 2 träd som växte in i stängslet fälldes.
Medlem Hans har lovat att i nästkommande vecka laga 6 hål i staketet.
Klubbhuset blev städat och fönster putsades, kabintoaletten likaså.
Altan och sjösättningsramp sopades och utemöbler torkades av.
Ny trapp till altanen och ny anslagstavla ( obs - sätt upp era anslag med tejp, inte häftklammer, tack).
Trailers som inte hade blivit förflyttade av sina ägare fick andra medlemmar samla ihop vid grinden.

Det finns fortfarande en mängd virke, däck mm som ligger kvar i slänten som resp ägare får samla
ihop eller ta hem - underhåll/röjning av gräs blir väldigt besvärligt och tidskrävande pga detta.
Vi samlade även ihop en mängd skräp som tejp, buntband, flaskor, plast, fimpar mm 
- visa hänsyn till UBK och andra medlemmar - släng inte skräp på marken, tack.
Någon medlem har beställt flera pallar med isolering och nu har pallar, plast och band legat kvar vid
servicebryggan i över 3 veckor - UBK är inte en station som tar hand om överblivet skräp !

Det var kul att vi var många som ställde upp på arbetsdagen - det blir trevligare och allt går
så mycket snabbare när vi är många som kan dela upp arbetet.
Vi ser fram emot en ny styrka av medlemmar som kommer att bjudas in till arbetsdagar i höst när vi
ska klippa vass och bygga bryggdäck. Det kommer förmodligen ske i början av oktober.

Stort tack till alla medlemmar som var med på arbetsdagen. 

 


14 september 2017
STÄDDAG söndag 22/10 kl 11.00

Först upptagning av Y-bommar kl 10 - gäller enbart båtägare på brygga 1.
Vi slänger skräp, gamla möbler, virke m.m på klubbområdet.
Lite rensning av träd/buskar och röjning av gräs.
Container finns på plats men får bara fyllas med brännbart avfall.
Elektriska produkter samlas ihop och körs iväg separat med släpkärra.
Obs - kvarglömt och omärkt virke och ägodelar kommer att slängas.
Medlem som inte deltagit i några arbetsprojekt i år får nu chansen att
reducera sin arbetspliktsavgift. Anmäl start- och stopptid hos hamnkapten.
Anmäl er närvaro, tack - klicka här
Välkomna!


17 juli 2017
Utförda arbetsprojekt av medlemmar

1. Räcke och altan vid klubbhuset är förstärkt, tvättat och oljat.
    Arbetsgruppen tog frivilligt tag i och skruvade ihop UBKs nya grill 
    Klart 18 augusti 2017.

2. Livräddningsutrustning och nya livbojar är monterade i klubbområde och på bryggor.
    Klart 2 september 2017.

3. Slyröjning har påbörjats, klubbhuset har bl.a fått nya bokhyllor. 
    Nya elskåp är slutmonterade 29 september 2017, vi väntar på ett sista i samråd med Telge Nät.

4. Vi har fler projekt som vassröjning, arbete med bryggor/stolpar, uppbyggnad av vinterplatser
     vid strand, slutförande av kajkant och stolpmarkering av vinterplatser som ska påbörjas.
     Anmälningslista till dessa projekt finns i klubbhuset fr.o.m 20/7.