Underås Båtklubb

Arbetsplikt

8 sept 2018
ARBETSDAG lördag 8/9 kl 10-14/16 och BRYGGBASMÖTE

Med maskindriven vassröjare ska vass från altanen till brygga 5 klippas ned.
Klippning sker via klubbåt eller flotte.
Även nate som växer vid brygga 4 och 5 ska krattas/rivas bort.
Vi behöver ca 10 medlemmar som utför sin arbetsplikt.
Styrelseledamot Lotta kommer att ringa runt bland medlemmar och boka upp
arbetsplikt - eller anmäl gärna ert intresse här 
Inplanerat möte med alla 5 bryggbasar för genomgång av bryggrenovering i oktober.
Välkomna!


30 juni 2018

ARBETSDAG lördag 30/6 kl 10-14

UBK hade arbetsdag och ca 25 medlemmar var på plats.
Röjning av gräs utmed staket och klubbområde och 2 träd som växte in i stängslet fälldes.
Medlem Hans har lovat att i nästkommande vecka laga 6 hål i staketet.
Klubbhuset blev städat och fönster putsades, kabintoaletten likaså.
Altan och sjösättningsramp sopades och utemöbler torkades av.
Ny trapp till altanen och ny anslagstavla ( obs - sätt upp era anslag med tejp, inte häftklammer, tack).
Trailers som inte hade blivit förflyttade av sina ägare fick andra medlemmar samla ihop vid grinden.

Det finns fortfarande en mängd virke, däck mm som ligger kvar i slänten som resp ägare får samla
ihop eller ta hem - underhåll/röjning av gräs blir väldigt besvärligt och tidskrävande pga detta.
Vi samlade även ihop en mängd skräp som tejp, buntband, flaskor, plast, fimpar mm 
- visa hänsyn till UBK och andra medlemmar - släng inte skräp på marken, tack.
Någon medlem har beställt flera pallar med isolering och nu har pallar, plast och band legat kvar vid
servicebryggan i över 3 veckor - UBK är inte en station som tar hand om överblivet skräp !

Det var kul att vi var många som ställde upp på arbetsdagen - det blir trevligare och allt går
så mycket snabbare när vi är många som kan dela upp arbetet.
Vi ser fram emot en ny styrka av medlemmar som kommer att bjudas in till arbetsdagar i höst när vi
ska klippa vass och bygga bryggdäck. Det kommer förmodligen ske i början av oktober.

Stort tack till alla medlemmar som var med på arbetsdagen. 

 


14 september 2017
STÄDDAG söndag 22/10 kl 11.00

Först upptagning av Y-bommar kl 10 - gäller enbart båtägare på brygga 1.
Vi slänger skräp, gamla möbler, virke m.m på klubbområdet.
Lite rensning av träd/buskar och röjning av gräs.
Container finns på plats men får bara fyllas med brännbart avfall.
Elektriska produkter samlas ihop och körs iväg separat med släpkärra.
Obs - kvarglömt och omärkt virke och ägodelar kommer att slängas.
Medlem som inte deltagit i några arbetsprojekt i år får nu chansen att
reducera sin arbetspliktsavgift. Anmäl start- och stopptid hos hamnkapten.
Anmäl er närvaro, tack - klicka här
Välkomna!


17 juli 2017
Utförda arbetsprojekt av medlemmar

1. Räcke och altan vid klubbhuset är förstärkt, tvättat och oljat.
    Arbetsgruppen tog frivilligt tag i och skruvade ihop UBKs nya grill 
    Klart 18 augusti 2017.

2. Livräddningsutrustning och nya livbojar är monterade i klubbområde och på bryggor.
    Klart 2 september 2017.

3. Slyröjning har påbörjats, klubbhuset har bl.a fått nya bokhyllor. 
    Nya elskåp är slutmonterade 29 september 2017, vi väntar på ett sista i samråd med Telge Nät.

4. Vi har fler projekt som vassröjning, arbete med bryggor/stolpar, uppbyggnad av vinterplatser
     vid strand, slutförande av kajkant och stolpmarkering av vinterplatser som ska påbörjas.
     Anmälningslista till dessa projekt finns i klubbhuset fr.o.m 20/7.

 


13 maj 2017
Arbetsplikt 2017

Vi avvaktar tillsvidare allmänna arbets- och städdagar och kommer på försök att presentera  
mindre eller större projekt som anmälda medlemmar ansvarar för under en tidsbestämd period.
Vår målsättningar är att arbete ska fördelas jämnt bland våra medlemmarna.
Alla ska få en chans att utföra sin arbetsplikt, åtminstone vartannat år.


2017 höjdes arbetsplikten till 500 kr. Efter utfört arbete i 4-6 tim, dvs 1 dag krediteras 250 kr och
vid dubbel arbetsinsats krediteras 500 kr. Återbetalning sker nästföljande år.
Hamnkapten fördelar arbete och projekt och medlem bekräftar start- och stopptid hos hamnkapten.

Lista med nya projekt finns i klubbhuset där medlemmar kan anmäla sig.
Hamnkapten avgör antal medlemmar och antal timmar som behövs/projekt.
Vi arbetar med att medlemmar ska kunna anmäla sig till projekten direkt i vårt medlemsregister i SBU.
Vi jobbar på detta och återkommer.