Underås Båtklubb

Medlemsavgifter 2017

Inträdesavgift 1 000 kr
Medlemsavgift 500 kr
Arbetsplikt
Avdrag 250 kr för arbete 1 dag.
Avdrag 500 kr för arbete 2 dgr. 
Avgiften reduceras vid nästkommande års medlemsfaktura.
500 kr
Nyckeldeposition
Erlagd deposition återfås vid återlämnande av oskadad nyckel.
Borttappad nyckel ersätts ej.

500 kr
Båtplatsavgift  
Brygga 1, 2 och 3 utsida 1100 kr
Brygga 3 insida 750 kr
Brygga 4 och 5  450 kr
Trailer/sjösättningsramp 
Enbart för medlem med bryggplats
0 kr
Vinterplatsavgift ( båtens LxB )
Enbart för medlem med bryggplats
25 kr/m2

Båtlyft med mobilkran
Sjösättning
Upptagning

ca 600 kr
ca 600 kr
Avgift för medlem som ej sjösätter
Se UBKs regler 

 

Påminnelseavgift
Uttages om avgift ej erlagts före 1 april
25 kr
UBK-vimpel för båt
300 kr


 
__________________________________  
UNDERÅS BÅTKLUBB  
Org.nr 802497-3110  
Bg 5076-0446