Underås Båtklubb

Medlemsavgifter 2018

Inträdesavgift 1 000 kr
Extra renoveringsavgift 2018 1 500 kr
Extra renoveringsavgift (lån) 2018-2022 500 kr
Medlemsavgift 600 kr
Arbetsplikt
Avdrag 250 kr för arbete 1 dag
Avdrag 500 kr för arbete 2 dgr
Avgiften reduceras vid nästkommande års medlemsfaktura
500 kr
Nyckeldeposition
Erlagd deposition återfås vid återlämnande av oskadad nyckel
Borttappad nyckel ersätts ej

500 kr
Båtplatsavgift  
Brygga 1, 2 och 3 utsida 1100 kr
Brygga 3 insida 750 kr
Brygga 4 och 5  450 kr
Trailer/sjösättningsramp 
Tillträde enbart medlem med bryggplats
0 kr
Vinterplatsavgift ( båtens LxB )
Enbart för medlem med bryggplats
25 kr/m2

Båtlyft med mobilkran
Sjösättning
Upptagning

ca 600 kr
ca 600 kr
Anslutning elkabel, antal kWh/säsong
Elavtal tecknas med UBK.
 
Avgift för medlem som ej sjösätter
Se UBKs regler 

 

Påminnelseavgift
Uttages om avgift ej erlagts före 1 april
25 kr
UBK-vimpel för båt
300 kr
Bryggplatskö/år

 200 kr
__________________________________  
UNDERÅS BÅTKLUBB  
Org.nr 802497-3110  
Bg 5076-0446  
Betaln till UBK - Swish nr: 123 675 51 51