Underås Båtklubb

Klubbområde

roddbat


Bryggplatser:

Det finns idag ca 125 st bryggplatser med varierande storlek och djup. Servicebryggan används för tillfällig i-och urlastning från båt till bil.
Medlem får ej angöra servicebryggan och lämna sin båt obevakad eller utföra större båt- eller motorreparationer.

Trailer-/sjösättningsramp:
Sjösättningsrampen har en låst bom som enbart kan öppnas med medlemsnyckel.
Får enbart användas av medlem som har bryggplats.

Vinterförvaring:
Medlem kan mot avgift vinterförvara sin båt på klubbområdet. Båtägaren ansvarar för att bockar och täckmaterial är säkrat för sin båt.
Större båtar sjösätts med mobilkran då gemensam arbetsinsats av båtägarna krävs vid sjösättning, upptagning och Y-bommar.
Vaggor och trailers ska märkas med vinterplatsskylt och ska efter sjösättning, i samråd med hamnkapten placeras på anvisad plats.

Bilparkering: 
Enligt UBKs Regler är parkering endast tillåtet för medlems bil. Gästparkering kan inte erbjudas plats pga platsbrist.
Parkering framför servicebryggan är inte tillåtet och säkerställ fritt utrymme nära trailerrampen pga sjösättning med båttrailer.

Klubbstugan:
2013 renoverades klubbhuset av våra medlemmar. Isolering, ny panel, nya fönster och dörrar har gett oss en energisnål klubbstuga.
I anslutning till stugan finns en stor veranda med bästa sjöläge. 2015 fick vi en kabintoalett, enbart tillträde med medlemsnyckel.
Om du tar med dig egen mat eller kaffe får du gärna använda stugans pentry som har spis med ugn och kaffebryggare.

Vatten:
Kran med brunnsvatten finns vid brygga 3/servicebryggan med begränsad tillgång.
Övriga kranar på klubbområdet har sjövatten.

El / Belysning:
Ett antal eluttag finns på klubbområdet samt 220V eluttag på bryggorna 1, 2 och 3. 
Medlem får utan kostnad använda eluttag vid kortare perioder, vid ex.vis reparationer el laddning. Vid längre förbrukning måste
hamnkapten tillfrågas och resp medlem får betala uttagen elförbrukning. Vid ev oklarheter, kontakta gärna hamnkapten.
Klubbens område är väl upplyst kvällstid av stolpbelysning.

Nycklar och grind:
Varje medlem erhåller en medlemsnyckel vid inträde. En depositionsavgift betalas och samma belopp återbetalas när oskadad nyckel
återlämnas vid utträde. Förlorad nyckel ersätts ej. Klubben har ett inhängnat område med en låsbar grind.
För att undvika inbrott, stöld eller skadegörelse är det av största vikt att varje medlem ansvarar för att grinden är låst.
Lås alltid grinden - oavsett om du är sist eller ej !
Om ni upptäcker skadegörelse, stöld eller olaga intrång av obehöriga, kontakta hamnkapten och/eller polisen.