Underås Båtklubb

Sjösättning / y-bommar / avbokning

Anmälan gäller större båt som behöver lyftas med mobilkran samt hantering av Y-bommar på brygga 1.
Faktura för mobilkran skickas i efterhand till resp medlem.
Båt som inte anmäls, saknar ansvarsförsäkring eller med obetald medlemsavgift hanteras inte.  

Om sjösättning avbokas är medlem skyldig att informera hamnkapten senast 1/4.
Saknas skälig orsak och hamnkapten inte informeras riskerar medlem att faktureras en avgift, se UBKs föreskrifter. 

Har du sjösatt men väljer att inte torrlägga ska hamnkapten informeras senast 1/9.

Bryggplatsavtal VINTER tecknas för båt sjösatt 1 nov-31 mars.
Upplagd båt ska sjösättas/bortforslas från klubbområdet senast 31/5.
Sjösättning/upptagningsblankett finnas även i klubbhuset.