Underås Båtklubb

Sjösättning / y-bommar / avbokning

Här anmäler du sjösättning/upptagning/Y-bommar.

Gäller enbart större båt som kräver lyft med mobilkran samt Y-bommar för medlemsbåtar på brygga 1.
Faktura för mobilkran skickas i efterhand till resp medlem.
Båt som inte anmäls, saknar ansvarsförsäkring eller med obetald medlemsavgift hanteras inte.

Båt med gammal TBT-färg får inte sjösättas alls, läs dokument här under MILJÖ nyheter 2019.
Båtbotten med nymålad biocidfärg får inte sjösättas i Mälaren fr.o.m 2019-01-01, däremot
kan båt med gammal kvarvarande biocidfärg sjösättas 2019.
UBK återkommer med rekommendationer om sanering av båtskrov 2019-2020 inom kort.

Om sjösättning avbokas är medlem skyldig att informera hamnkapten senast 1/4.
Saknas skälig orsak och /eller om hamnkapten inte informeras riskerar medlem att faktureras en avgift, se UBKs föreskrifter. 

Har du sjösatt men väljer att inte torrlägga ska hamnkapten informeras senast 1/9 och medlem tecknar
Bryggplatsavtal VINTER för perioden 1 nov-31 mars.

Upplagd båt ska sjösättas/bortforslas från klubbområdet senast 31/5.
Sjösättning/upptagningsblankett finnas även i klubbhuset.