Underås Båtklubb

Avtal/arbete/sjösättning/Y-bommar

Här anmäler MEDLEM en AKTIVITET

TECKNA BÅTPLATSAVTAL VINTER
Medlem anmäler nedan att ingå avtal med hamnkapten/styrelse.
Se §11 i UBKs Föreskrifter.

TECKNA ELAVTAL 
Medlem med permanent inkopplad elkabel (klubbplan + brygga) 
anmäler nedan att teckna avtal med UBK.
Se §15 i UBKs Föreskrifter.

ARBETSDAG / MEDLEMSAKTIVITET

Arbetsdagen den 17 maj fick stor uppslutning och mycket blev gjort av städ och fix. Men en hel del återstår, och den 13 juni har vi nästa arbetsdag, start kl 9:00. Välkomna!

Här kan du anmäla vilken aktivitet/datum som passar dig bäst.
Arbetsuppgifter visas här
Anmälningsblanketter finns även i klubbhuset.
Se §2.4 i UBKs Stadgar gällande obligatorisk arbetsplikt.


MOBILKRAN / Y-BOMMAR
Lyft med mobilkran gäller större båtar. Y-bommar gäller enbart medlemsbåtar på brygga 1.
Faktura för mobilkran skickas vår och höst till resp medlem.
Båt som inte anmäls, saknar ansvarsförsäkring eller med obetald medlemsavgift hanteras inte. 
Anmälningsblanketter finns även i klubbhuset.

Upplagd båt på UBK ska sjösättas/bortforslas från klubbområdet senast 31/5.
Finns planer att inte sjösätta ett visst år är medlem skyldig att informera hamnkapten senast 1/4.
Saknas skälig orsak eller om hamnkapten inte informeras kan medlem faktureras en avgift, se §10 i UBKs Föreskrifter. 

Har du sjösatt men väljer att inte torrlägga ska hamnkapten informeras senast 1/10 och medlem tecknar
Bryggplatsavtal VINTER för perioden 1 nov-31 mars.

Båt med gammal TBT-färg får inte sjösättas alls, läs dokument Miljöinformation UBK 2019 här 
Båtbotten med nymålad biocidfärg får inte sjösättas i Mälaren fr.o.m 2019-01-01, däremot
kan båt med gammal kvarvarande biocidfärg sjösättas 2019-2020.
UBK återkommer om ev nya direktiv/krav presenteras.

Aktuellt angående y-bommarna

Y-bommarna lades i vattnet 3 maj

Sjösättningen 2020 den 9 maj kl 8:00 genomfördes som vanligt med undantag för korvgrillning med mera
på grund av gällande situation med rekommendationer om social distansering.