Underås Båtklubb

Viktiga tel nr

Verksamhet Tel Information
Polisen 112
114 14
Larm
Övriga ärenden
Sjöpolisen 073-9100001 sjopolisen@telia.com

Sjöräddningssällskapet

0768-793121 Jour RS Södertälje
Kustväder 0771-535400  
Södertälje Gästhamn 070-8943945  
Södertälje kanal & sluss 0771-630655  

Båtklubbar runt Södertälje

 

http://www.enebybk.se Eneby Båtklubb
www.enhornabatklubb.se Enhörna Båtklubb
http://www.holobk.se Hölö Båtklubb
www.lovstabk.se Lövsta Båtklubb
www.pershagensbatklubb.se Pershagens Båtklubb 
www.skepparklubben.se Skepparklubben i S-e
www.sodertaljebk.net Södertälje Båtklubb
www.sodertaljebs.se Södertälje Båtsällskap
www.taxingebk.nu Taxinge Båtklubb
www.viksberg.nu Viksbergs Båtklubb
www.öbk.se Östertälje Båtklubb

 

 

Viktiga länkar

Fakta / larm / myndigheter
www.havet.nu Havet - Östersjön
www.kemi.se Kemikalieinspektionen
www.kustbevakningen.se Kustbevakningen
www.lansstyrelsen.se Länsstyrelsen
www.naturvardsverket.se Naturvårdsverket
www.polisen.se Polisen
www.sjofartsverket.se Sjöfartsverket
www.sjoraddning.se Sjöräddningssällskapet
www.skargardsstiftelsen.se Skärgårdsstiftelsen
www.sosalarm.se SOS Alarm
www.transportstyrelsen.se Tömningsstationer båttoalett

 

Väder
www.klart.se Klart.se - kust
www.smhi.se Kustväder SMHI
www.sjoraddning.se  Kustväder SSRS

 

Båtorganisationer
www.smbf.org Saltsjön-Mälarens Båtförbund SMBF
www.batunionen.com Svenska Båtunionen SBU
www.svensksegling.se  Svenska Seglarförbundet SSF

 

Övriga
www.maringuiden.se Maringuiden
www.rastaholms.se Rastaholms Värdshus
www.gasthamn.se Södertälje Gästhamn
www.ejdern.org Ångfartyget Ejdern