Underås Båtklubb

Glöm inte att . . .

Lås-staket
. . . låsa grind eller
sjösättningsbom efter
varje enskild passage.

UBK rekommenderar

Gatuskylt_beskuren-212x300

Stöldskydda din egendom med
SMARTWATER
DNA-märkning från BoatSecure.
Godkänt av polis och tull.

Vår kabintoalett

Toalett I

Tillträde med medlemsnyckel.
Håll den städad och fin 

En klassiker ....
Stäng alltid toalocket så
slipper vi flugor och dålig
lukt inne i kabinen. 

Glöm inte att låsa
TACK !

Nyheter 2022

25 okt 2019
Medlem som har sin båt sjösatt 1/11 - 31/3 måste teckna avtal

Medlem som har sin båt sjösatt vid UBKs bryggor from 1 november tom 31 mars
måste teckna ett "Bryggplatsavtal VINTER" med UBK.
Vi ev haveri/vattenförorening måste varje enskild medlem/försäkringsbolag ta fullt ansvar.
Medlem intygar på avtal att ansvarsförsäkring ingår för egen sjösatt medlemsbåt.
UBK och övriga medlemmar kan inte ta ekonomiska ansvar för detta.
Det gäller bensin/diesel/oljeläckage, skador på bryggor, ev bärgning etc.
Beslut togs på årsmöte 190212, se Föreskrifter §11.

Vänligen kontakta/teckna avtal med hamnkapten el styrelsen.
Anmäl gärna här.


14 maj 2019
UBK har en ny logotyp


Logotyp_UBK_ RGB

Hemsida och dokument kommer att prydas med UBKs nya logga!
Vårt klubbområde får en ny flagga och medlemmar kan köpa en
klubbflagga till båten för självkostnadspris, se här.
Kontakta gärna vår hamnkapten eller styrelsen om du vill beställa. 


1 mars 2019 + 13 juni 2019
Viktig information om båtbottenfärger

Södertälje kommun och myndigheter har krav på hur båtägare
i Mälaren ska hantera redan målad och framtida båtbottenfärger.

Regler 2019:
Medlem/båtägare får inte 
påföra ny bottenfärg på båt som sjösätts
i Mälaren med biocidfärg (typ Östersjöfärg) fr.o.m 1 januari 2019.
Båt med TBT-färg (tenn) får varken sjösättas 
i Mälaren eller i Österjön.
TBT förbjöds 1989.

Eftersom båtar måste vara skrovrena 1 jan 2021 är det onödigt
att överhuvudtaget bottenmåla båten 2019-2020.
Vad begreppet skrovren innebär får framtiden utvisa.

Myndigheter, båtklubbar men framförallt de enskilda båtägarna är väl 
medvetna om dilemmat med båtar som förtöjs både i Mälaren och Saltsjön. Enligt Transportstyrelsen och Kemikalieinspektionen så omfattas de båtar som har hemmahamn i Östersjön inte av reglerna oavsett vad de sjösätts, men varje kommun kan själva besluta om strängare regler. Efter kontakter med miljökontoret i Södertälje har vi fått beskedet att båtar som har hemmahamn i Östersjön men vinterplats med sjösättning i Mälaren inom Södertälje kommun INTE behöver inte saneras inför sjösättningen 2021. Det kan dock komma införas strängare regler kommande år.

Båt i Mälaren utsätts inte för havstulpaner.
App om havstulpanvarning kan laddas ned här

Mycket viktig information finns under rubrik MILJÖ Nyheter 2019 här
Har ni frågor, tveka inte att kontakta styrelsen.

Ny information kommer löpande från bl.a Transportstyrelsen.
Vi håller er 
uppdaterad så gott vi kan men viktigt att ni också läser på själva. 
Transportstyrelsen ska enligt uppgift inkomma med nya referensvärden på biocider
år 2020 men tillsvidare får vi hålla oss till riktlinjer från miljökontoret i Södertälje.
Tester pågår om spärrfärg som inte släpper igenom underliggande bottenfärg,
resultat saknas ännu men ska aviseras 2020.
Hittar ni viktig information - delge gärna UBK och styrelsen tack.


12 februari 2019
UBK har nya stadgar och föreskrifter 2019-02-12

Efter ett trevligt och ovanligt snabbt möte godkände årsmötet
nya stadgar, föreskrifter och Båtplatsavtal VINTER.
Nya stadgar och föreskrifter finns här
Nya styrelsemedlemmar, ledamöter och bryggbasar finns här.

Stort tack till alla medlemmar som deltog och en extra eloge till
mötesordförande Ulf Brändström, mötessekreterare Daniel Weiland
och Mattias Omberg för goda bullar.   

Medlemmar som önskar överlåta sin bryggplats till nära anhörig kan
nu göra detta eftersom årsmötet godkände nya föreskrifter.
Medlem kontaktar styrelsen och tecknar ett Överlåtelseavtal.

 


11 september 2018
Bryggrenovering klar 3/11

 


 17 oktober 2017
 Ny sjövattenpump 17/10 och adapter till nya elskåp

*  Mycket olägligt skar pumpen för inkommande sjövatten ihop.Adapter 16A 1-fas
    Ny pump installerad - tack Gunnar o Teddy för ert arbete
    med inköp, montering och elinstallation.
   
*  Medlem som önskar använda eluttag i klubbområdet behöver
    införskaffa en adapter för utomhusbruk, hane 16A 1-fas. 


4 oktober 2017
Vinterförvaring av båt mellan grind och klubbhus

Vinterplatser är markerade med stolpar och vinterplatsskyltar.
Berörda medlemmar har fått mejl 171004 om anvisning till rätt vinterplats.

Medlemmar med v-plats som har sin trailer stående på UBK ombeds vänligen att snarast
flytta dessa då upptagning av båtar pågår, dvs din trailer kan blockera annan medlems plats.

Område S-100 mot slänt:   15 platser för båtar ca 5-6 m.
Område S-200 mot strand: 20 platser för båtar ca 4 m.
Område S-300 vid strand:  tillägnas små ekor som dras upp för hand.

OBS! En nummerskylt hänger på v-platsens vänstra stolpe.
Placera din båt på höger sida om stolpen med nummerskylt.
Placera/centrerad din båt mellan stolparna.
Skylt nr på båt/trailer ska vara identiskt med vinterplats nr.

Säkerställ att båt, trailer/stöttor har kvar sin vinterplatsskylt väl synlig, tack.
Vi hoppas nu att medlemmar med betald vinterförvaring ska få en egen plats. 


19 augusti 2017
Fest på UBK 19/8 ....   

Det var länge sedan UBK hade en medlemsfest, men nu var det äntligen dags!
God mat, många glada medlemmar och fantastisk levande musik av Anders och Dexter Norrman.
Jörgen Strömbom ackompanjerade bl.a våra snapsvisor med bravur!
En tradition vi gärna fortsätter med framöver.

20170819_180623


2 september 2017
Ny livräddningsutrustning på plats

Stort tack till våra medlemmar i projektgruppen "Livräddning"
Nu är livposter och nya livbojar monterade 
på UBK - himla bra jobbat.    

20170824_152947

 


 Parkeringsregler inom UBKs klubbområde

1.  Endast medlem får parkera 1 egen bil på klubbområdet - parkeringskort finns i klubbhuset. traffic-sign-6711_1280 
     Släpvagnar får ej parkeras på området då de upptar plats för bilar. Det är självklart
     tillåtet att lasta men direkt efter utförd lastning körs skåp/släpvagn bort från området.

2.  Anhörig/partner, gäster/besökare får inte parkera på klubbområdet utan hänvisas till
     parkering utanför klubbområdet. Försök att samåka/hämta besökare med egen bil.
     S-e kommun har anlagt en ny parkering vid Underås badplats.

3.  Parkering förbjuden vid servicebryggans högra del = lastzon bil till båt.

4.  Parkering förbjuden som hindrar svängradie för trailerekipage vid sjösättningsramp.
     Nya P-skyltar är uppsatta vid vaggorna, dvs ingen parkering framför/innan dessa.

5.  PARKERINGSKARTA finns på anslagstavlan och visa hänsyn till varandra 


Skatterättsnämnden tar beslut om moms för båtklubbar

25 september 2017
Enligt Skatterättsnämndens förhandsbesked 1 sept 2017 anser man att mark-och hamnanläggningar
som Sthlm Stad upplåter (läs arrenderar ut) ska beläggas med moms.
Sthlm Stad överklagade beslutet 25 sept 2017 då man anser att markområdet inte ska ingå. 
Fortsättning följer .......

4 november 2016
Beslutet är överklagat till Högsta Förvaltningsdomstolen.
Besked lär komma inom 6 månader.
Överklagan ser ut att gälla vinterplatsområdet/marken och inte bryggorna?
Våren 2017 får vi mer information från Skatteverket hur skattereglerna ska utformas. 
Dessa bestämmelser lär med största sannolikhet tillämpas i hela landet.

 

12 september 2016
Skatterättsnämnden har beslutat att moms ska påföras båtklubbar.
Avgifter för hamn- och uppställningsplatser höjs med 25%
Vårt båtförbund SMBF arbetar med att se över möjligheten att överklaga.
Mer information från SMBF och förhandsbesked - läs länk här


Underås Båtklubb finns på Facebook och Coboats
Nu finns UBK här - vi ska, när tid finns, försöka bjuda in er som är intresserade.


Stöldsäkra dina båt  - erbjudande till våra medlemmar

Många båtar, motorer och tillbehör är nu märkta på båtklubben vilket är mycket bra.
Alla medlemmar har fått information om stöldmärkning av sin båt, motor, trailer och tillbehör.

Passa även på att märka dina privata värdeföremål i hemmet med samma osynliga Märk-DNA.
Det är väldigt enkelt att märka, man penslar på en ytterst liten mängd osynlig vätska på föremålen.
Det är i princip helt omöjligt att avlägsna då ytterst små partiklar i vätskan innehåller spårbart DNA.
Alla poliser har nu en speciell ficklampa med UV-ljus för omedelbar ägarkontroll i en databas.
Polisen är mycket positiv till denna märkning då stölderna minskar till minimala nivåer när
varningsdekaler och skyltar tydligt påvisar att föremål inom ett området är stöldmärkta med DNA.
Kontrollera även med ditt försäkringsbolag, ex.vis Svenska Sjö reducerar självrisken med 2500:-

Ju fler medlemmar som stöldmärker desto bättre skydd för alla medlemmars båtar och motorer. 
Det avskräcker också för olaga intrång och åverkan på båtklubbens anläggning.
Instruktioner och information kan ni läsa här
Läs gärna igenom information och folder, har ni frågor är ni alltid välkomna att ringa BoatSecure
på mobilnr 070-218 26 26, kontakta dem här eller skicka epost till info@boatsecure.se

Medlem i UBK får ett specialpris även 2016, önskar ni beställa en stöldpaket gör ni det här 
Glöm inte att ange vår rabattkod på beställningen - kontakta UBK för information 

BoatSecure

 

Ni som använder båttrailer

Endast medlem med bryggplats har tillträde till sjösättningsramp

Vi har en låst bom vid sjösättningrampen, passage förutsätter medlemsnyckel.
Sjösättning med trailer görs enbart vid avsedd ramp.
Ni som sjösätter och tar upp samma dag, säkerställ att parkerat ekipage inte
hindrar framkomligheten i klubbområdet.
Möjliggör för andra medlemmar att få svängradie nog att kunna sjösätta efter er.
Sommartid används grusplanen för parkering av medlemsbilar.
Trailerägare med betald vinterförvaring monterar UBKs vinterplatsskylt.

Bommen ska låsas efter varje enskild passage.
En låst bom försvårar olaga sjösättningar/stölder och skadegörelse för alla medlemsbåtar.