Underås Båtklubb

Båtplatsavtal:

Bryggplatskö:

Ändringsblankett:

1. Vid beviljat medlemskap ifylls 
samtliga uppgifter i 
Båtplatsavtal.
2. Skriv ut 2 ex till vår hamnkapten.
3. Klicka på Skicka
4. Kontakta vår hamnkapten.
1. Fyll i uppgifter i Bryggplatskö.
2. Skriv ut anmälan om kopia önskas.
3. Klicka på Skicka
4. UBK bekräftar inom kort.

1. Ändringsblankett ifylls av bef medlem.
2. Klicka på Skicka
3..Alla blanketter är mobilanpassade.
4. Välj alternativ i fält markerat med en pil.

Ändring medlem - del 1

 

 


 

  Innan medlemskap avslutas är medlem skyldig att:
- Informera och ta kontakt med hamnkapten el kassör.
- Avlägsna uppställningsmaterial och ägodelar från klubbområdet.
- Återlämna sin medlemsnyckel till hamnkapten el kassör.
- Depositionsavgift återbetalas vid retur av oskadad nyckel. 

Ändring båt - del 2