Underås Båtklubb

Arbetsplikt

ARBETSDAGAR 2022

Vårens arbetsdag är den 14 maj kl 10:00 och den 18 juni
(Var även en extrainsatt arbetsdag den 23 april)

 

Arbetsuppgifter fås av hamnkaptenen på plats.
Anmälningsblanketter finns även i klubbhuset.
Se §2.4 i UBKs Stadgar gällande obligatorisk arbetsplikt.

 

Lite av det som behöver göras:

  • Nya stolpar brygga 2
  • Ny landgång till ponton brygga 1
  • Renovering lastbrygga vid mastkran

 

Lite av det som gjorts:
 
  • Bryggan vid mastkranen blev restaurerad

  • Del av kajen har fått pålad grundkonstruktion - det här arbetet kommer fortsätta, virke är beställt och hamnkapten Kari ser till att arbetet utförs närmaste veckan - om du missat arbetsdagar och vill vara med så hör av dig till honom.

  • Annat viktigt som blev gjort är förstås flytt av trailers, lagat fönster och målat, rensning och städ av område och byggnader, bortkörning av skrot till tippen och oljning av trä, montering av badstegar, ny märkning på brygga, mm.

 

Vi kommer behöver hjälp av många medlemmar. Vår hamnkapten/bryggbasar kommer att 
planera in arbetslag. För bästa planering - anmäl er gärna här.
Anmälningsblanketter finns även i klubbhuset.