Underås Båtklubb

Klubbområde

roddbat


Bryggplatser

Det finns idag ca 150 st bryggplatser med varierande storlek och djup. Servicebryggan används för tillfällig i-och urlastning från båt till bil.
Medlem får ej angöra servicebryggan och lämna sin båt obevakad eller utföra större båt- eller motorreparationer.

Sjösättningsramp
Sjösättningsrampen har en låst bom som enbart kan öppnas med medlemsnyckel.
Får enbart användas av medlem som har bryggplats. Bommen ska låsas efter varje passage.

Vinterförvaring
Medlem kan mot avgift vinterförvara sin båt på klubbområdet. Båtägaren ansvarar för att bockar och täckmaterial är säkrat för sin båt. 
Större båtar sjösätts med mobilkran då gemensam arbetsinsats av båtägarna krävs vid sjösättning, upptagning och Y-bommar.
Vaggor och trailers ska märkas med vinterplatsskylt och ska efter sjösättning, i samråd med hamnkapten placeras på anvisad plats.

 

Bilparkering
Enligt UBKs föreskrifter är parkering endast tillåtet för en medlemsbil. Parkering för anhöriga och gäster finns vid Underås badplats.
Parkering framför servicebryggan är inte tillåtet och säkerställ fritt utrymme nära trailerrampen pga sjösättning med båttrailer.

Klubbstugan
2013 renoverades klubbstugan av våra medlemmar. Isolering, ny panel, nya fönster och dörrar har gett oss ett energisnålt hus. 
2016 installerades även en luftvärmepump i klubbstugan. I anslutning till stugan finns en stor veranda med bästa sjöläge. 
Om du tar med dig egen mat eller kaffe får du gärna använda stugans pentry som har spis med ugn och kaffebryggare.

Kabintoalett
2015 inköptes en låsbar, uppvärmd och belyst kabintoalett, enbart tillträde med medlemsnyckel.
Medlemmar hjälps åt att hålla den städad och fin och stänger alltid toalocket för att förhindra lukt.

Vatten
Kran med brunnsvatten finns vid brygga 3/servicebryggan med begränsad tillgång.
Övriga kranar på klubbområdet har sjövatten, används vid spolning/rengöring av omålad båt.

Miljö
Alla medlemmar är skyldiga att följa UBKs föreskrifter om hur hantera miljön, skräp och båtbottenfärger.

El / Belysning
Ett antal eluttag finns på klubbområdet samt 220V eluttag på bryggorna 1, 2 och 3. 
Medlem måste själv införskaffa en utomhus adapter hane 16A 1-fas för anslutning till elskåp (nya 2017).
Medlem får utan kostnad använda eluttag vid kortare perioder, vid ex.vis reparationer el laddning. Vid längre förbrukning måste
hamnkapten kontaktas och medlem tecknar ett elavtal med UBK. Vid frågor så kontakta gärna vår hamnkapten.
Klubbens område är väl upplyst kvällstid av stolpbelysning.

Nycklar och grind
Varje medlem erhåller en medlemsnyckel vid inträde. En depositionsavgift betalas och samma belopp återbetalas när oskadad nyckel
återlämnas vid utträde. Förlorad nyckel ersätts ej. Klubben har ett inhängnat område med en låsbar grind.
För att undvika inbrott, stöld eller skadegörelse är det av största vikt att varje medlem ansvarar för att grinden är låst.
Grind och sjösättningsbom ska låsas efter varje enskild passage.
Upptäcks skadegörelse, stöld eller olaga intrång av obehöriga, kontakta hamnkapten och polisen.

Alla medlemmar ska känna till och följa UBKs stadgar och föreskrifter - läs gärna här