Underås Båtklubb

Båtplatsavtal:

Bryggplatskö:

Ändringsblankett:

1. Vid beviljat medlemskap ifylls 
samtliga uppgifter i 
Båtplatsavtal.
2. Skriv ut 2 ex till vår hamnkapten.
3. Klicka på Skicka
4. Kontakta vår hamnkapten.
1. Fyll i uppgifter i Bryggplatskö.
2. Skriv ut anmälan om kopia önskas.
3. Klicka på Skicka
4. UBK bekräftar inom kort.

1. Ändringsblankett ifylls av bef medlem.
2. Klicka på Skicka
3..Alla blanketter är mobilanpassade.
4. Välj alternativ i fält markerat med en pil.

Bryggplatskö

1. Önskas nytt medlemskap och bryggplats anmäler man sig först här.  2. Anmälnings- och betalningsdatum styr köplatsordning vid komplett ifylld ansökan. 3. Medlemskap eller kölista för enbart sjösättningsramp eller vinterförvaring finns ej.
4. Avgift bryggplatskö 200 kr/år, UBK skickar faktura. Vid ej erlagd avgift antar UBK att bryggplats ej önskas.
5. Vid ledig bryggplats återkopplar hamnkapten och besök bokas på UBK och genomgång av klubbens stadgar o föreskrifter.
6. Vid beviljat medlemskap tecknas ett Båtplatsavtal och medlemsnyckel överlämnas mot depositionsavgift.
  7. Stadgar o föreskrifter finns här.
8. Medlem som planerar inköp av ny båt som kräver bryggbyte anmäler sig även här. 9. Sjösatt båt vintertid kräver separat avtal. 

 

 

   

   


 

UBKs noteringar:

 

DATUM KONTAKT:   _________________    BRYGG NR:  _________________   VINTERPLATS NR   _________________    DATUM GODKÄNT  _________________