Underås Båtklubb

Toatömning båt

Karta toatömning 
klicka här

App toatömning
klicka här

Skrotning av båt

Båtretur
VI FINNS I HELA SVERIGE

Återvinner din gamla båt på
ett miljösäkert sätt. 
Ring 0771- 80 81 81 eller
www.batretur.se

Medlemsinformation

Segelbåt
UBK erbjuder bryggplatser och vinterförvaring av fritidsbåtar. Vid platsbrist prioriteras båtägare som är mantalskrivna i Södertälje, främst bosatta i Enhörna och/eller husägare på Slandön, Hasselholmen eller Högholmen. Enbart vid mån av lediga bryggplatser kan medlem erbjudas två platser.

Önskas medlemskap - v.g registrera dig först i klubbens kölista via blankett Bryggplatskö.
Det kostar 200 kr/år att stå i bryggkö.
Ta samtidigt del av våra avgifter, stadgar och föreskrifter som finns under flikarna Avgifter och Om UBK.

Vid ledig bryggplats återkopplar hamnkapten och ett besök bokas för genomgång. 
Vid beviljat medlemskap och tilldelning av bryggplats skrivs ett båtplatsavtal och medlemsnyckel erhålls,
se blankett 
Båtplatsavtal.

Medlemskap för enbart sjösättningsramp eller vinterförvaring godkänns inte.
Medlem intygar att båten är ansvarsförsäkrad och ska så förbli.
Medlem som önskar ha båt sjösatt 1/11 - 31/3 måste teckna Båtplatsavtal VINTER.
Vi kan tyvärr inte ta emot alla storlekar av båtar pga bryggkonstruktion och bryggdjup.

Medlem är skyldig att utföra ideellt arbete på UBK. Fastställd arbetspliktsavgift debiteras alla och
krediteras efter utfört arbete nästkommande år.
Båtägare på brygga 1 ansvarar för att lägga i och ta upp Y-bommarna vår och höst.
Medlem som planerar inköp av ny båt som kräver byte av bryggplats anmäler detta till UBKs bryggkö.

UBK är medlem i Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF)  som ingår i Svenska Båtunionen (SBU). 
Som medlem i UBK har du och dina anhöriga en olycksfallsförsäkring inom klubbområdet. 
Som medlem i UBK får du tidningen Båtliv gratis 6 ggr/år.

Medlem är skyldig att informerar UBK vid ändring/byte av båt, nya kontaktuppgifter för att underlätta
vår administration och för korrekt debitering. Använd gärna vår Ändringsblankett, samma formulär
kan även användas vid utträde ur båtklubben.

Knop