Underås Båtklubb

Miljöpolicy - vad kan vi göra för miljön ?

våg600x143

UBK värnar om en hållbar och levande skärgård och natur.
Vi följer lagar och föreskrifter som skonar vatten, fiske och djurliv samt respektera vår unika allemansrätt.


Miljömål
Vill man få inspiration angånde miljömål som främst berör båtlivet läs gärna några av följande publikationer ( klicka på blå rubrik/länk ) 
Hav i balans samt levande kust och skärgård  eller Levande sjöar och vattendrag  eller Giftfri miljö och slutligen Ett rikt växt- och djurliv

Att uppnå miljömålen innebär enkla, självklara och vardagliga handlingar som att minska avfallet och sortera det som blir kvar för återvinning.
Undvik kemiska produkter eller utsläpp som kan skada naturen. Detta med respekt och omsorg för natur och medmänniskor.
Varje medlem ansvarar för sitt eget avfall, tar med det hem och sorterar som du normalt gör med avfall från hemmet.
Miljöfarligt avfall lämnar medlem på miljöstation.

 

Båtbottenfärg
Båtar på UBK får inte bottenmålas med biocidfärg fr.o.m 2019-01-01 utan enbart för insjöar tillåten båtbottenfärg.
Båt med gammal, okänd båtbottenfärg får inte sjösättas efter 2021-01-01.
Mätning/sanering ska ske omgående och resultat/åtgärd ska rapporteras till styrelsen. 

Reglerna gäller för båtar med hemmahamn i Mälaren.
Båtar med hemmahamn i Östersjön får sjösättas under 2021 utan att saneras.
Kommunen kan komma att ändra detta kommande år.
 Beslut om vad som gäller för sjösättning 2022 kommer att fattas senast i september 2021 enligt kontakt med miljökontoret i Södertälje.

Se UBKs Föreskrifter gällande båtbottenfärger.

Bortstvätt av båtbotten i vattnet, en giftfri metod som ersätter behovet av bottenmålning på våren och tvätt av båtbotten vid höstupptagningen.
BoatWasher finns i Fisksätra - medlemmar i Underås Båtklubb har Ambassadörsrabatt !
Karta/koordinater finns här.


Använd en båtbottenfärg som är "hård", dvs ej polerande.
Båtar i Mälaren får endast målas med biocidfri båtbottenfärg, s.k insjöfärg.
Tvättning på klubbområdet tillåts enbart om båtbotten är omålad eller målad med insjöfärg.
Skrapas båtbotten, ska den bortskrapade färgen samlas upp och tas om hand av resp medlem och hanteras som farligt avfall.
Miljökontoret i Södertälje kommun ställer krav på detta och hänvisar till Miljöbalken 26 kap. 9§
Slipas båtbotten, ska slipmaskinen vara försedd med utsug och ansluten till en godkänd dammsugare med effektivt partikelfilter.

Farligt avfall
Så kallat "farligt avfall" är batterier, oljor, bensin/diesel, färgburkar, färgrester, trasor med lösningsmedel, glykollösning mm.
UBK samlar inte upp eller ombesörjer bortforsling utan detta tas om hand av resp medlem som lämnar på miljöstation.

Rengöringsmedel
Använd minst miljöbelastande rengöringsmedel för båt, disk, dusch, kemtoa m.m. Välj tvättprodukter utan tensider och fosfater.
Miljösmarta vardagstips finns på Naturskyddsföreningens Grön Guide och finns även som mobilapp.
Välj helst produkter med miljömärkning som Svanen, Bra Miljöval eller EU-blomman.


Hushållsavfall
Varje medlem ansvarar för sitt eget avfall. Källsortera hushållsavfall redan i båten så pappersförpackningar, glas och metall kan lämnas
direkt vid återvinningsstation, ex.vis i närheten av ICA Enhörna. UBK ombesörjer inte hantering av hushållsavfall i större mängder.
I klubbstugan finns dock fyra behållare i plast för uppsamling av mindre mängder köksavfall:
- plast
- papper
- matavfall, kaffefilter
- övrigt avfall - ej miljöfarligt
Här hjälps alla medlemmar åt och tar gärna med sig en fylld avfallspåse och slänger hemma!


Toalettavfall
Ny lag 1 april 2015.
UBK har ingen mottagning (deponi) av toalettavfall.
Toalettavfall tas om hand av varje enskild medlem enligt gällande lag. Tömningsstationer visas på denna interaktiva kartan - klicka här.   
UBKs kabintoalett på klubbområdet slamsugs 1-2 ggr/år.   

 

Konservering av motor
När man tömmer motorn på konserveringsmedel, dvs glykolblandat vatten ska detta samlas upp och hanteras som farligt avfall
och lämnas av medlem på miljöstation.
Använd propylenglykol istället för den mycket giftiga etylenglykolen som ger förgiftning hos människor och djur. Små mängder etylenglykol
är direkt dödligt för katter och hundar som gärna slickar i sig den söta glykolen. Propylenglykol är godkänt av Svenska Naturskyddsföreningen
som Bra Miljöval av lösningsmedel.


Skrotning av båtar
I Stockholmstrakten kontaktas Båtskroten - klicka här

 

Fiske i Mälaren
Regler för fiske i Mälaren finns. Medlemmar uppmanas att uppdaterar sig om minimimått på fisk och maskstorleken på nät. 
Dessa regler kan i sin helhet läsas under Länsstyrelsen och även Svenska Fiskeregler.se

Nedskräpning i natur och hav
Skräp, men framför allt plast i alla dess former förorenar natur, sjöar och våra världshav, ett gigantiskt problem då plasten även absorberar gifter och till slut bryts ner till planktonstorlek och hamnar i magen hos fiskar, fåglar och djur. Man skiljer på makroskräp (synligt) och mikroskräp (osynligt).
Till slut hamnar alla gifter hos människan. Kasta inte skräp i vattnet eller på land, lämna inte kvar grillrester, burkar och flaskor i naturen.
Engångsgrillar är ett gissel där kol, indränkt med giftig paraffin och fotogen, galler av järn och behållaren av aluminium - de är brandfarliga
och är en mardröm vid sopsortering.
Varför inte köpa en permanent grillhink för en billig penning istället ?
Rapportera gärna nedskräpning på land och i vatten - ladda enkelt ner appen Håll Sverige Rent 2.0 - ta bara ett kort med mobilen och skicka! 
Till kommunen kan du felanmäla och rapportera via deras hemsida här eller via deras mobilapp Felanmälan Södertälje kommun.


Vill du veta mer?
Här kan du gå vidare till intressanta hemsidor som berör båtlivets miljöfrågor:
Båtmiljö.se
Upptäck Båtlivet.se
Naturskyddsföreningen - miljösmart på sjön
Naturskyddsföreningen i Sthlms län


Några exempel på nedbrytningstider i naturen

Glas 1 milj år
Plastpåsar 200-800 år
Fiskelina 600 år
Engångsblöjor 550 år
PET-flaska 450 år
Aluminiumburk / grill 300 år
Plåtburk 50 år
Cigarett  5 år
Mjölkpaket 5 år
Pappkartong 6 mån

 

logo

 

 

 

 

 

 
Gör en insats för miljön och kommande generationer - Håll Sverige Rent