Underås Båtklubb

Båtplatsavtal:

Bryggplatskö:

Ändringsblankett:

1. Vid beviljat medlemskap ifylls 
samtliga uppgifter i 
Båtplatsavtal.
2. Skriv ut 2 ex till vår hamnkapten.
3. Klicka på Skicka
4. Kontakta vår hamnkapten.
1. Fyll i uppgifter i Bryggplatskö.
2. Skriv ut anmälan om kopia önskas.
3. Klicka på Skicka
4. UBK bekräftar inom kort.

1. Ändringsblankett ifylls av bef medlem.
2. Klicka på Skicka
3..Alla blanketter är mobilanpassade.
4. Välj alternativ i fält markerat med en pil.

Båtplatsavtal - del 1 

Ifylles av hamnkapten vid beviljat medlemsskap:

AVTALET HAR UPPRÄTTATS I TVÅ EXEMPLAR VARAV PARTERNA HAR TAGIT VAR SITT.


ENHÖRNA DEN            _____________________


BÅTÄGARE/MEDLEM    ______________________________________


HAMNKAPTEN UBK      _______________________________________

BRYGG NR / VINTERPLATS NR

 NYCKEL NR             

Båtplatsavtal - del 2    


 

Kassörens noteringar:


FAKTURA DATUM  ________________   AVI NR: ___________   SUMMA:  _______________