Underås Båtklubb

UBK är medlem i

SMBFSBU   

Sjöräddning / Birka

SSRS_Vi_Gillar_Sjoraddning_246x315

Ejdern

Birka vikingastaden

Om Underås Båtklubb

Sjökort Mälaren - Kopia

Underås Båtklubb - UBK - bildades 7 februari 1978 i Enhörna

Klubben ligger trivsamt placerad vid Mälaren i Ytterenhörna, ca 10 km utanför Södertälje. 
Vi har ca 130 medlemmar.
Vi har ett klubbhus, mastkran, mastskydd och sjösättningsramp för båttrailer. 
Klubbområdet är inhägnat, belyst och låst. 

UBK är en allmännyttig ideell förening som erbjuder en attraktiv fritid med lokalt båtliv i fokus. 
Vi ska verka för en god miljö för en levande skärgård, att utbilda och säkerställa en trygg båtmiljö
för våra medlemmar. Vi eftersträvar gott sjömanskap och en trevlig gemenskap.
UBKs stadgar och föreskrifter finns här.

Utgifter som arrende, underhåll och elförbrukning bärs upp av våra medlemsavgifter.
Löpande underhåll och reparationer utförs av medlemmar vid arbetsprojekt. 
Medlem som utför arbetsplikt får en reducerad avgift efterföljande år, se Avgifter.
Arbete med y-bommar, sjösättning, upptagning ingår inte under Arbetsplikt.
Styrelsen aviserar arbetsdagar eller projekt där medlem anmäler sig.

För allas trivsel och säkerhet - varje medlem tar hem och kastar sitt eget skräp då soptunnor saknas. Lämna inte små barn och husdjur obevakade inom området. Skaderisk föreligger på båtklubbar då verktyg är tillgängliga och djurägare använder förstås bajspåsar om olyckan är framme.

UBK är medlem i Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) som ingår i Svenska Båtunionen (SBU). 
Vårt medlemsregister administreras via Svenska Båtunionens system BAS.
Vår hemsida är modifierad och anpassad för mobil/platta. 

Knop