Underås Båtklubb

Avtal/arbete/sjösättning/Y-bommar

Här anmäler MEDLEM en AKTIVITET

TECKNA BÅTPLATSAVTAL VINTER
Medlem anmäler nedan att ingå avtal med hamnkapten/styrelse.
Se §11 i UBKs Föreskrifter.

TECKNA ELAVTAL 
Medlem med permanent inkopplad elkabel (klubbplan + brygga) 
anmäler nedan att teckna avtal med UBK.
Se §15 i UBKs Föreskrifter.

ARBETSDAG / MEDLEMSAKTIVITET

Höstens arbetsdag: 15 oktober kl 10

Arbetsuppgifter fås av hamnkaptenen på plats.
Anmälningsblanketter finns även i klubbhuset.
Se §2.4 i UBKs Stadgar gällande obligatorisk arbetsplikt.


MOBILKRAN / Y-BOMMAR

Upptagning av båtar: 14 oktober kl 8:00

Upptagning av y-bommar: 15 oktober kl 10:00 ihop med arbetsdag

Lyft med mobilkran gäller större båtar. Y-bommar gäller enbart medlemsbåtar på brygga 1.
Faktura för mobilkran skickas vår och höst till resp medlem.
Båt som inte anmäls, saknar ansvarsförsäkring eller med obetald medlemsavgift hanteras inte. 
Anmälningsblanketter finns även i klubbhuset.

Upplagd båt på UBK ska sjösättas/bortforslas från klubbområdet senast 31/5.
Finns planer att inte sjösätta ett visst år är medlem skyldig att informera hamnkapten senast 1/4.
Saknas skälig orsak eller om hamnkapten inte informeras kan medlem faktureras en avgift, se §10 i UBKs Föreskrifter. 

Har du sjösatt men väljer att inte torrlägga ska hamnkapten informeras senast 1/10 och medlem tecknar
Bryggplatsavtal VINTER för perioden 1 nov-31 mars.

Båt med båtbotten som innehåller biocidfärg får inte sjösättas i Mälaren, se beslut från Södertälje Kommun som finns att hitta på UBK:s hemsida.

Generell info till varje iläggning:
Obs! Viktigt att alla som är berörda kommer och hjälper till då båtarna läggs i kort därefter.