Underås Båtklubb

Arbetsplikt

ARBETSDAGAR 2023

Höstens arbetsdag är den 8 oktober kl 10:00 

 

Arbetsuppgifter fås av hamnkaptenen på plats.
Anmälningsblanketter finns även i klubbhuset.
Se §2.4 i UBKs Stadgar gällande obligatorisk arbetsplikt.

 

Vi kommer behöver hjälp av många medlemmar. Vår hamnkapten/bryggbasar kommer att 
planera in arbetslag. För bästa planering - anmäl er gärna här.
Anmälningsblanketter finns även i klubbhuset.